Türkiye'de İç Göçlerin Shift Share Analizi ile İncelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Öğrenci: Harun Bora Tunç

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Selen IŞIK MADEN