Düşük Mukavemetli Malzemeler için Mekanik Deneylerin Yapılabileceği Masaüstü Deney Cihazının Tasarımı ve Kurulması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2006

Öğrenci: Selim Bacak

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Ramazan KAYACAN