Öğütme ve HDH yöntemleriyle üretilen Ti-6Al-4V tozların sinter-HIP yöntemiyle sinterlenmesi ve özelliklerinin incelenmesi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Öğrenci: Mustafa ÜSTÜNDAĞ

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Remzi VAROL