Melikşâh'ın Fetih Politikası ve Fetihlerindeki Türk Cihan Hakimiyeti Düşüncesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Öğrenci: Arslan Durdu

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Abdullah BAKIR