Demir Esaslı Toz Metal Malzemelerin Talaşlı İşlenebilirliği


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2006

Öğrenci: Nihat YILMAZ

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Remzi VAROL