MODERN VE KLASİK OPTİMİZASYON YÖNTEMLERİNİN ENTOMOLOJİDE YENİ BİR UYGULAMASI


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Öğrenci: İlyas Üney

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Ahmet ŞAHİNER