Katı Atık Yükleme ve Taşıma Amaçlı Çok Fonksiyonlu Modüler Römorklu Araç Tasarımı


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Osman Uzun

Danışman: Ramazan Kayacan

Özet:

Günümüzde katı atıkların yüklenmesi ve taşınması için geliştirilen sistemler orta ve küçük ölçekli işlerle uğraşan çiftçilere cevap verememektedir. Örneğin, kepçeler veya traktör arkasına takılan kürekler büyük ölçekli besihanelerde kullanılmakta; nispeten küçük alanlı orta ve küçük ölçekli besihanelerin çoğunda kullanılamamaktadır. Bu nedenle orta ve küçük ölçekli besihaneleri olan çiftçiler temizlik için insan gücü ile katı atıkları çıkarma yoluna gitmektedir. Fakat bu temizlik, zorluğundan dolayı, her gün yapılamadığı için hayvanlarda göğüs ve tırnak iltihabı oluşabilmekte, ayrıca temizlik yapan kişilerde bel fıtığı gibi hastalıklara yol açabilmektedir.

Çapa makinası tarım işlerinde kullanılan bir arazi aracı olup farklı ekipmanlar eklenerek toprağın çapalanması, ot biçilmesi, ağaçların ilaçlanması, römork takılıp yük taşınması gibi farklı amaçlar için kullanılabilmektedir. Bu tez çalışmasında çiftçilerin özellikle orta ve küçük ölçekli besihaneler başta olmak üzere muhtelif alanlardaki çeşitli katı atıkları toplayabilmeleri, taşıyabilmeleri ve istenilen alana boşaltabilmeleri için römork kısmı küçültülüp büyültülebilen, kürüme ünitesi ile kürüme ve bantlı konveyör ile römorka yükleme işlemi yapabilen, hidrolik gücünü çapa makinasından alan araç tasarlanmış ve prototipi imal edilmiştir. Böylece orta ve küçük ölçekli besihanelerde insan gücünün kullanımından kaynaklanan olumsuzlukların azaltılması hedeflenmiştir. Aracın tasarımında Prof. Stuard Pugh tarafından geliştirilen ve Toplam Tasarım adı verilen tasarım metodu kullanılmıştır.

Tasarlanan araç, hafif ve ağır katı atıkla 150 – 250 m2 alanda test edilmiş ve 7- 15 dk arasında değişen bir zamanda katı atıkları topladığı gözlemlenmiştir. Hafif katı atıklar ağır katı atıklara göre daha kısa sürede toplanarak römork bölümüne aktarılmıştır. Aracın uygulama alanı, toplama ve boşaltma süreleri göz önünde bulundurulduğunda 250 m2 ‘yi geçmeyen küçük ve orta ölçekli besihanelerde kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.