Ön alaşımlandırılmış Ti6Al4V tozu ile Ti(CP) tozunun sıkıştırılabilme şartlarının araştırılması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: MUQDAD AL-DULAIMI

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Remzi VAROL