Au/İletken Polimer (P3DMTFT)/n-GaAs Schottky Yapının Elektriksel Parametrelerinin Sıcaklık Bağımlılığı, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.


Öğrenci: Yılmaz Kansız

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Ali KÖKCE