Türkiye ve Irak Arasındaki Ticaretin Analizi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Öğrenci: Omar Qahtan Abdullah ALJBURI

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Selen IŞIK MADEN