Yüksek Lisans Tezi, , Au-Sb/n-Si/Cu Schotttky Diyodlarında Seri Direncin I-V ve C-V Karakteristiklerine Etkileri, Yüzüncüyıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü


Öğrenci: Bahri Batı

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Ali KÖKCE