Türk Turizm Sektörünün Ekonomik Etkilerinin Girdi - Çıktı Yöntemiyle Analizi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Öğrenci: Merve Ertürk

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Selen IŞIK MADEN