Resimlerarasılık ve Herman Braun-Vega'nın Resinmlerinde Resimlerarasılık Sorunsalının İrdelenmesi


Tezin Türü: Sanatta Yeterlik

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Sanat Ve Tasarım Anasanat Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2012

Öğrenci: Tuğba Kodal

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Oktay KÖSE