Metal/n- Tipi GaAs Schhottky Diyotlarında Havada Oksitlenme ve Yaşlanmanın Akım-Gerilim (I-V) ve Kapasite, Konduktans-Gerilim, Frekans (C,V-G,t)Karakteristiklerine Etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.


Öğrenci: Ahmet Faruk Özdemir

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Ali KÖKCE