Lineer n-normlu uzayların tamlamasının ideal yakınsaklık karakterizasyonu


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2012

Öğrenci: Tuba Yiğit

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Ahmet ŞAHİNER