Isıl İşlem Çevriminin Rene 41 Süperalaşımlarının Mikroyapısına Etkisi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2000

Öğrenci: Mehmet Olcay Kımıllı

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Ramazan KAYACAN