Ortaçağ'da Halep ve Türkler (944-1117)


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: Sedat Bilinir

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Abdullah BAKIR