Ağır Metallerde Düşük Enerjili Foton Kullanılarak (g,n) Reaksiyonlarının Ölçümü


Öğrenci: Abdullah Kaplan

Eş Danışman: Ali KÖKCE