Cabir Temirci, Yüksek Lisans Tezi, Bilineer ve Biquadratik Etkileşmeli Spin-1 Isisng Sisteminin Denge Özellikleri, VAn-1999, Yüzüncüyıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1994


Öğrenci: Cabir Temirci

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Ali KÖKCE