infografik çözümlemeler


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2013

Öğrenci: Pembe Şen

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Oktay KÖSE