Türkiye'de Bölgesel Yenilik Performansının Ölçümü Üzerine Bir Endeks Çalışması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Öğrenci: Demet KUTGİ

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Selen IŞIK MADEN