Vincent VAn Gogh'un Japon Estamplarından Esinlenerek Yaptığı Yapıtların Resimlerarasılık Yöntemi ile Değerlendirilmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Sanat Ve Tasarım Anasanat Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2010

Öğrenci: tuba Kınay

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Oktay KÖSE