Bucak İlçesi Mermer Sektörünün Mevcut Durum Analizi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Öğrenci: Mehmet Erhan ALTINAY

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Selen IŞIK MADEN