Aşırı plastik deformasyonun metalik malzemelerde difüzyon karakteristiklerine etkisi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Öğrenci: Okan ÜNAL

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Remzi VAROL