Sonlu Cisimler Üzerinde Tanımlı Polinomların Kökleri Üzerine Bir Çalışma


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Öğrenci: Bilgehan YAYLALI

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Barış Bülent KIRLAR