Pratik ve Düşük Maliyetli Bir Duruş ve Yürüyüş Analiz Sisteminin Tasarımı


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Öğrenci: Sibel Bakbak

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Ramazan KAYACAN