Deforme Çekirdeklerde Gamow-Teller ve Fermi Kuvvetlerinin Çift Beta Bozunmasına Etkisi


Öğrenci: Hasan Ali Aygör

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Ali KÖKCE