Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

KIZILDELI BEKTASHI ASSOCIATION IN 18-19 CENTURY

TURK KULTURU VE HACI BEKTAS VELI-ARASTIRMA DERGISI, no.53, pp.345-364, 2010 (Journal Indexed in AHCI) identifier

Articles Published in Other Journals

VII-IX. YÜZYILLARDA, EBEDÎ TAŞLARA KAZILI VERİLERIŞIĞINDA, TANRI-KAĞANLIK-BUDUN MÜNASEBETLERİ

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Faültesi, no.37, pp.245-257, 2016 (Other Refereed National Journals)

BİR TÜRKÇE KÜLTÜR ÇEVRESİ BEKTAŞİ ALEVİLİĞİ

Uluslararası İnsan Bilimleri, vol.2, no.2, pp.1-7, 2005 (Other Refereed National Journals)

Ramazan Orucuyla İlgili Davranışlar ve Görüşler

SDÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.12, pp.43-66, 2004 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Şeyh Safî, ya da Şeyh Safiyüddin Erdebilî’nin gerçek hayatı

Uluslararası Hacı Bektaş Velî ve Takipçileri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 6 - 08 November 2020, vol.1, no.30, pp.335-344

Babagân Bektaşiliğinde Aynü’xxl-Cem ya da İkrar Cemi

Uluslararası İzmir Alevilik Bektaşilik Günleri, İzmir, Turkey, 13 - 15 December 2019

Osmanlı Coğrafyası’xxnda Bektaşiliğin Etkileri

Uluslararası Türk Dünyası’xxnda Din Anlayışları Sempozyumu, Isparta, Turkey, 4 - 06 November 2010, pp.445-450

İki Milliyetçilik Arasında Rumeli Bektaşiliği

ULUSLARARASI BALKANLARDA TÜRK VARLIĞI SEMPOZYUMU- II, Manisa, Turkey, 13 - 15 May 2010, vol.2, pp.330-340

Bektaşiliğin 19. Yüzyılda Yazılı İletişim Üslubuna Sosyolojik Bir Yaklaşım

Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 28 August 2007, vol.1

Mesnevi Şarihi Şeyh İsmail Efendi’xxnin ”Usul-i Tarikat ü Bi’xxat” Risalesi

Maksad, Mevlana Mesnevi ve Mevlevihaneler Sempozyumu, Manisa, Turkey, 30 September - 01 October 2006, vol.1, pp.91-9

1990’xxlı Yılların Şanlıurfa’xxsında Cami ve Cemevi Cemaatleri

Gap Bölgesinde Alevi Bektaşi Yerleşmeleri ve Şanlıurfa Kültür Mozayığında Kısas, Şanlıurfa, Turkey, 25 May 2006, vol.1, pp.169-180

Bektaşi Tekkelerinin 1826’xxda Kapatılışını Anlamak

Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu-I, Isparta, Turkey, 28 October 1005 - 30 October 2005, vol.1, pp.68-71

Sosyolojik Açıdan Mevlevihanelerde Usul ve Gelenekler

Celal Bayar Üniversitesi, Birinci Uluslararası Mevlana, Mesnevi ve Mevlevihaneler Sempozyumu, Manisa, Turkey, 19 - 21 November 2001, vol.1, pp.275-282

Books & Book Chapters

19. Yüzyılda Bektaşilik

Akademi Kitabevi, İzmir, 2005

19. Yüzyılda Yapılan İki Bektaşi Nasib/ İkrar Ayini

in: Alevilik, İsmail Engin, Havva Engin, Editor, Kitap Yayınevi, İstanbul, pp.259-298, 2004