Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

A grey production planning model on a ready-mixed concrete plant

ENGINEERING OPTIMIZATION, vol.52, no.5, pp.817-831, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Color Changes of Dental Resin Composites before and after Polymerization and Storage in Water

JOURNAL OF ESTHETIC AND RESTORATIVE DENTISTRY, vol.23, no.3, pp.179-188, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

112 Acil Çağrı Merkezine Gelen Çağrı Sayılarını Belirleyebilmek için Bir Yapay Sinir Ağları Tahminleme Modeli Geliştirilmesi

Pamukkale University Journal of Engineering Sciences, vol.20, no.5, pp.145-149, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bulanık 0 1 Tamsayılı Programlama ve Bir Hazır Beton Tesisinde Uygulama

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.18, no.3, pp.245-262, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sınav Çizelgeleme Problemi İçin Matematiksel Model Önerisi

20th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics (ISEOS 2020), Ankara, Turkey, 12 - 14 February 2020, vol.1, pp.175-176

0-1 Tam Sayılı Gri Doğrusal Programlama ve Bir Hazır Beton İşletmesinde Üretim Planlaması

18. International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics (EYİ 2017), Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.231

Üç Boyutlu Mermer Kesim Probleminin Çözümü İçin Bir Doğrusal Programlama Modeli

XVIII. Uluslararası Ekonometri YöneylemAraştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.182