Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Uyuma Yönelik Olmayan Bir Duygu Düzenleme Stratejisi Olarak Kompulsiyonlar

Türk Psikoloji Yazıları, vol.22, no.43, pp.74-86, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Geçmişe Dönük Aile Öngörülemezliği Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması

Social Sciences Studies Journal, vol.5, no.31, pp.1153-1161, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bir Etik İhlal Olarak Hasta ve Terapist Arasındaki Cinsel İlişkiler

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.44, pp.103-110, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

PSİKOLOJİ BİLİMİ AÇISINDAN MESLEKİ YETERLİLİK

Social Sciences Studies Journal, vol.4, no.19, pp.1967-1973, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Relationship between Family Unpredictability and Psychological Symptoms

16th European Congress of Psychology, Moskva, Russia, 2 - 05 July 2019

Are They Compulsions or Maladaptive Emotion Regulation Strategies?

16th European Congress of Psychology, Moskva, Russia, 2 - 05 July 2019