Farklı Tuzluluk ve Yıkama Suyu Oranlarına Sahip Sulama Sularının Ispanak (Spinacia oleracea L.) Gelişimi, Verimi ve Drenaj Suyu Kalitesine Etkisi


Creative Commons License

Erdem F., KALE ÇELİK S.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, pp.73-82, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • Journal Indexes: CAB Abstracts
  • Page Numbers: pp.73-82

Abstract

The study was conducted as a pot experiment in a greenhouse to determine effects of different irrigation water salinity and leaching fraction on growth, yield and drainage water quality during years of 2016-2017. The study was carried out 5 different irrigation water salinities (T1=0 dS m-1 ,T2=1.0 dS m-1,T3=2.5 dS m-1,T4=5 dS m-1 ve T5=7.5 dS m-1) and 3 different leaching fractions (Y1=%10,Y2=%20,Y3=%30) in randomized block design with factorials in 3 replications. According to the results of the research, significant and negative relationships were observed between the water salinity and dry and wet plant weight. Considering the amount of leaching water is taken into consideration, the yield obtained increased as leaching fraction increased. As the irrigation water salinity increases, the efficiency of the leaching water decreases. The relative yield reduction in Y1 was about 30% for T2 and T3, and between 50 and 75% for T4 and T5. The highest yield was obtained from T1Y3 (91.57 g pots-1), while the lowest yield from T5Y1 (22.93 g pot-1). In parallel with the increase of the salinity of the applied irrigation water, the amount of salt accumulated in the soil also increased. Increasing the fraction of leaching has resulted in a decrease in the salt levels in soil and drainage water salinity.

Çalışma farklı tuzluluk ve yıkama oranlarına sahip sulama sularının ıspanak bitkisinin gelişimi, verimi ve toprak ile drenaj suyu tuzluluğuna etkisinin belirlenmesi amacıyla saksı denemeleri şeklinde 2016-2017 yıllarında serada yürütülmüştür. Araştırma, 5 farklı sulama suyu tuzluluğu (T1=0 dS m-1, T2=1.0 dS m-1, T3=2.5 dS m-1, T4=5 dS m-1 ve T5=7.5 dS m-1) ve 3 farklı Yıkama Suyu Oranı (Y1=%10, Y2=%20, Y3=%30) konuları tesadüf parsellerinde faktöriyel deneme deseninde 3 tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre; sulama suyu tuzluluğu ile bitki yaş ve kuru ağılıkları arasında önemli ve negatif bir ilişki bulunmuştur. Verim sonuçları, yıkama suyu oranı açısından incelendiğinde, yıkama suyu miktarı arttıkça elde edilen verim artmıştır. Sulama suyu tuzluluk düzeyi arttıkça yıkama suyunun etkinliği azalmıştır. Y1 konusunda oransal verim azalması T2 ve T3 konusunda yaklaşık %30 civarında iken T4 ve T5 konularında % 50-75 arasında değişmiştir. En yüksek verim 91.57 gr saksı-1 ile T1Y3 konusunda, en düşük verim ise 22.93 g saksı-1 değeri ile en yüksek tuz düzeyi ve en düşük yıkama suyu oranı konusu olan T5Y1 konusunda elde edilmiştir. Uygulanan sulama suyu tuzluluğunun artışına paralel olarak toprakta biriken tuz miktarı da artış göstermiştir. Yıkama suyu oranının artması ise biriken tuz düzeylerinin ve drenaj suyu tuzluluğunun azalmasına yol açmıştır.