PERPETRATION SITUATION OF PHYSICIAN’S IN THE ACT OF TERMINATION OF PREGNANCY


Tulay M. E.

IV. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi, İzmir, Turkey, 8 - 10 January 2021, vol.1, pp.176-195

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.176-195

Abstract

Gebeliğin sonlandırılması eylemi, vücut dokunulmazlığına karşı suçlar içinde ve TCK m. 99’da tanımlanan “Çocuk düşürtme suçu”nun tipik hareketine dahildir. Yasal metnin düzenleniş biçimi dikkate alındığında, fail sıfatıyla “hekim” ön plana çıkmaktadır. Suçun faili olarak, “hekim” sıfatının ne şekilde anlaşılması gerektiği tahlil edilmelidir. TCK m. 99’da yer alan düzenlemeye bakıldığında; hekimin cezai sorumluluğunda, esas olarak gebelik süresi ve gebe kadının eylem üzerindeki rızası belirleyicidir. Hekimin fiili açısından cezasızlık öngören TCK m. 99/6 hükmünün hukuki niteliği de, fail ve somut olayda şeriklerin cezai sorumluluğu açından önem arz etmektedir. Son olarak, çocuk düşürtme suçunun özel görünüş şekillerinin hekimin cezai sorumluluğuna dair hukuki etkileri de incelenmeye değerdir.