Canlı vericili böbrek nakli hastalarındaki greft taş hastalığının minimal invaziv cerrahi tedavisinin sonuçları: Tek merkez 3758 Böbrek nakli deneyimi


SARIER M., DUMAN i., KOŞAR A.

26. Ulusal Üroloji Kongresi, Turkey, 12 - 15 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey