Yeni Kurumsal İktisat Perspektifinden Sosyal Sermaye


YAY S., ŞATAF C.

bilge uluslararası sosyal araştırmalar dergisi, vol.2, no.1, 2018 (Peer-Reviewed Journal)