Hemofagositik sendrom tanısı ile izlenen 11 olgunun değerlendirilmesi


ALBAYRAK M., KAYA Z., YILMAZ KESKİN E. , KOÇAK Ü., GÜRSEL T.

XXXV. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ, ANTALYA, Turkey, 24 - 27 May 2009

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey