Uşak İli Buğday Ekim Alanlarında Süne, [(Eurygaster integriceps PUT.) (Hemiptera: Scutelleridae)] Yumurtalarının Parazitlenme Oranları ile Buğday Tanelerindeki Emgi Oranları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi


Creative Commons License

ZENGİN E., KARACA İ.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.22, no.1, pp.221-225, 2018 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 22 Issue: 1
  • Publication Date: 2018
  • Title of Journal : Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
  • Page Numbers: pp.221-225

Abstract

 

This study was carried out to determine parasitization rates of Sunn Pest eggs and sucking rates in Usak wheat field in 2015-2016 years. In addition, it was determined whether or not there is relationship between this rates. According to the results, in 2015-2016, it was obtained that the heighest parasitization rates and sucking rates are 95.4%-1.60%, 90.7%-1.05% respectively. The difference between rates obtained from studied villages was determined by testing multiple comparison. The reggresion analyze that was carried out to determine whether or not there is a relationship between parasitization rate and sucking rate was found that there is a relationship between two variables.

 

Bu çalışma, 2015-2016 yıllarında Uşak iline bağlı 10 köydeki Süne yumurtalarının parazitlenme oranlarının ve emgili tane sayılarının belirlenmesi ile bu oranlar arasındaki ilişkinin tespit edilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, 2015 ve 2016 yıllarındaki en yüksek Süne yumurtası parazitlenme oranı ve emgili tane sayıları sırasıyla %95.4-%1.60, %90.7-%1.05 olarak bulunmuştur. Köylerde yapılan arazi çalışmaları sonucunda elde edilen oranlara çoklu karşılaştırma testi uygulanarak köyler arasındaki farklılıklar belirlenmiştir. Parazitlenme oranı ile emgili tane sayısı arasında bir ilişkinin olup olmadığını belirlemek için her iki yıl verileri üzerinde yapılan regresyon analizi sonucunda, bu iki değişken arasında doğrusal bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir.