Tekstil boyar maddelerin arıtımını gerçekleştiren karışık mikroorganizmaların anaerobik ve aerobik stabilitelerinin belirlenmesi


Eren E., CIRIK K., YİĞİT N. Ö., KİTİŞ M., ÇINAR Ö.

Çevre Bilim & Teknoloji Dergisi, TMMOB Çevre Müh. Odası, vol.3, no.1, pp.75-82, 2008 (Peer-Reviewed Journal)