Pipemidik asit Marbofloksasin Enoksasin ve Siprofloksasinin İyonlaşma protonasyon Sabitlerinin Ters Faz Sıvı Kromatografi Yöntemiyle Tayini


TUNÇMEN H. , Sertaç B., Nevzat Ç., Cansel Ç., Nurdan I.

7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Kahramanmaraş, Turkey, 1 - 05 September 2014

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kahramanmaraş
  • Country: Turkey