Sarıkaya, M. S., Ünlüsoy K. ”Hacı Bektaş Veli’xxnin İnanç Dünyasında Hz. Ali ve Ehl-i Beyt”, Doğumunun 800. Yılında Hacı Bektaş Veli Sempozyumu (Nevşehir, 17-18 Ağustos 2009) Bildiriler, ss. 305-318.


SARIKAYA M. S. , ÜNLÜSOY K.

Doğumunun 800. Yılında Hacı Bektaş Veli Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 17 - 19 August 2009

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Nevşehir
  • Country: Turkey