EVALUATION OF WATER FOOTPRINT IN COTTON TEXTILE PRODUCTION


Şimşek Yeşil E., Dal A., Öztürk E., Kitiş M.

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.11, no.3, pp.1167-1173, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Pressures on water resources are increasing on a global scale. It is expected that there will be water scarcity in many countries, including our country, in the future. This is a concern for industries using water intensively, such as textiles. In order to ensure the sustainable use of water resources, it is necessary to know the water footprint values, especially in the sectors that use water intensively. In this study, water footprint values were investigated throughout the life cycle of cotton textile production. In this context, the water footprint values for (cotton production, ginning) cotton fabric production stage, transportation, consumer use and disposal at the end of life, and the total water footprint value for cotton fabric production throughout the life cycle were determined by literature research. The total water footprint values for cotton fabric production throughout its life cycle vary between 4,573 and 7,583 m3/ton. For the total water footprint value, 93-97% is associated with cotton production and 2-6% is from cotton fabric production. Total water footprint rate for ginning, transportation and consumer use was found to be 1% and the total water footprint value was found to be 55 m3/ton. Therefore, water footprint reduction for cotton fabric can be achieved by applying efficiency measures in cotton production, production processes and consumer use steps.

Global ölçekte su kaynakları üzerindeki baskılar giderek artmaktadır. Gelecekte ülkemizin de dâhil olduğu birçok ülkede su kıtlığının yaşanması beklenmektedir. Bu durum tekstil sektörü gibi suyu yoğun kullanarak üretim yapan sektörler için bir endişe kaynağıdır. Su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını sağlamak için özellikle suyu yoğun kullanan sektörler başta olmak üzere sektörlerin su ayak izi değerlerinin bilinmesi gerekmektedir. Bu çalışmada pamuklu tekstil üretiminde yaşam döngüsü boyunca su ayak izi değerleri araştırılmıştır. Bu kapsamda hammadde çıkarma (pamuk üretimi, çırçırlama vb.), pamuklu kumaş üretimi, nakliye, tüketici kullanımı ve kullanım ömrü sonunda elden çıkarma aşamaları için su ayak izi değerleri ve yaşam döngüsü boyunca pamuklu kumaş üretimi için toplam su ayak izi değeri literatür araştırmalarıyla belirlenmiştir. Yaşam döngüsü boyunca pamuklu kumaş üretimi için toplam su ayak izi değerleri 4.573-7.583 m3/ton aralığında değişim göstermektedir. Toplam su ayak izi değerinin %93-97’lik kısmını pamuk üretimi ve %2-6’lık kısmını da pamuklu kumaş üretimi oluşturmaktadır. Çırçırlama, nakliye ve tüketici kullanımı için toplam su ayak izi oranları %1 ve toplam su ayak izi değeri ise 55 m3/ton olarak bulunmuştur. Dolayısıyla pamuk üretimi, üretim prosesleri ve tüketici kullanımı adımlarında verimlilik tedbirleri uygulayarak pamuklu kumaş için su ayak izinin azaltılması sağlanabilir.