The Determination of the Tourism Routes and the Ecoturism Potential of the Isparta-Atabey


Creative Commons License

Akın T., Gül A.

Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, vol.5, no.2, pp.221-240, 2020 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi
  • Page Numbers: pp.221-240

Abstract

It is important to protect natural and cultural resource values that have heritage value in tourism, to keep them alive and to pass them on to future generations. Especially as ecotourism gains importance and is associated with tourism routes, it creates an opportunity for the development of tourism activities in the region. The main purpose of the routes; integrating the natural and cultural values envisaged on the route with each other, developing the region and increasing the exploration and satisfaction level of the tourists. The study area was Atabey District and the values and potential of natural and cultural resources for tourism purposes have been determined. In this study, short, medium and long distance tourism routes were proposed by using network analysis method using ArcGIS 10.7 program. As a result, necessary actions for natural and cultural resource values were proposed in the proposed routes in Atabey District. These results will serve as an important guide for the development of tourism capacity of Atabey and Isparta.

Turizmde miras değeri taşıyan doğal ve kültürel kaynak değerlerinin korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması önemlidir. Özellikle ekoturizmin giderek önem kazanması ve turizm rotaları ile ilişkilendirilmesi sonucu yörenin turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi adına bir fırsat oluşturmaktadır. Rotalardaki temel amaç; rota üzerinde öngörülen doğal ve kültürel değerlerinin birbirleriyle entegre edilmesi, yörenin geliştirilmesi ve turistlerin keşfetme ve tatmin düzeyinin artırılmasıdır. Çalışma alanı Atabey İlçesi olup turizm amaçlı doğal ve kültürel kaynak değerleri ve potansiyeli belirlenmiştir. Bu çalışmada ArcGIS 10.7 programı kullanılarak ağ analizi (network analysis) yöntemi kullanılarak kısa, orta ve uzun mesafeli turizm rotaları önerilmiştir. Sonuç olarak Atabey İlçesindeki önerilen rotalarda doğal ve kültürel kaynak değerleri için gereken eylemler önerilmiştir. Bu sonuçlar Atabey ve Isparta turizm kapasitesinin geliştirilmesinde önemli bir rehber niteliği taşıyacaktır.