Örgüt Kültürünün Verimliliğe Etkisinin Hastaneler İçin Akreditasyon Standartları Kapsamında Ölçülmesi Isparta İlinde Bir Araştırma


ÇARIKÇI İ. H. , TÜFEKCİ N. , TÜFEKCİ Ö. K.

4. Verimlilik Kongresi, Turkey, 10 - 12 December 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey