BUCAK ( ÇAMLIK, KESTEL, MELLİ KÖYLERİ) GELENEKSEL KADIN- ERKEK GİYSİLERİNİN İNCELENMESİ VE İŞLEMEÖZELLİKLERİNİN KADIN GİYSİLERİNE UYARLANMASI


Creative Commons License

HAMAMCI A., OYMAN N. R.

The Journal of Academic Social Science, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi,, vol.6, no.66, pp.500-517, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 66
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.16992/asos.13472
  • Title of Journal : The Journal of Academic Social Science, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi,
  • Page Numbers: pp.500-517

Abstract

Traditional clothing and dressing creates headlines that worth investigating every aspect of the way because it sheds light on cultural background.This study aims to examine traditional women’s and men's garment and embroidery that belongs to County of Bucak together with their characteristic features and present as preferable clothes at the present time which traditioanal clothing has a limited area of usage. For this purpose, cloth samples reached by field study carried out in the County of Bucak and villages of Kestel, Melli and Çamlık which are villages of Bucak County, were examined in terms of shape, embroidery and fabric properties. The embroideries were applied on four different designs.The women’s and men's garments of the County of Bucak, are adorned. These ornaments have different feelings and symbolic meanings. The danger of being lost of these embroideries over time has been tried to be blocked by giving life with designs.

Geleneksel giyim ve giyinme kültürel geçmişimize ışık tutması sebebiyle her yönüyle araştırılmaya değer başlıklar oluşturmaktadır. Bu çalışma; geleneksel giysilerin kullanım alanlarının gittikçe azaldığı günümüzde Bucak ilçesine ait geleneksel kadın ve erkek giysilerini ve işlemelerini karakteristik özellikleriyle birlikte inceleyerek günümüzde tercih edilebilir kıyafetler olarak sunmayı amaçlamıştır. Bu amaçla, Bucak ilçesi ve Bucak’a bağlı olan Kestel, Melli ve Çamlık köylerinde yapılan alan araştırmasında ulaşılabilen giysi örnekleri şekil, işleme ve kumaş özellikleri bakımından incelenmiştir. İşlemeler dört farklı tasarım üzerinde uygulanmıştır. Bucak ilçesinin kadın ve erkek kıyafetleri işlemelerle süslenmişlerdir. Bu süslemeler, farklı duygular ve sembolik anlamlar taşımaktadırlar. Bu işlemelerin zamanla kaybolma tehlikesinin önüne, tasarımlarda hayat verilerek geçilmeye çalışılmıştır.