İtici ve Çekici Motivasyon Faktörlerinin Turistlerin Davranışsal Niyeti Üzerindeki Etkisi: Muğla Örneği


Davras Ö., Tatik E.

Conference on Managing Tourism Across Continents (MTCON’22), Antalya, Turkey, 24 - 27 March 2022, pp.1-15

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-15

Abstract

Bu çalışmanın amacı itici ve çekici motivasyon faktörlerinin turistlerin davranışsal niyetleri üzerine etkisini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda 2021 yaz sezonunda Muğla iline gelen 405 yerli ve yabancı turist üzerinde bir anket çalışması yapılmıştır. Açıklayıcı faktör analizi ile itici motivasyon faktörleri “macera ve bilgi edinme”, “rahatlama”, “arkadaşlık ilişkileri” ve “kaçış”; çekici motivasyon faktörleri ise “doğal, tarihi ve kültürel çekicilikler”, “etkinlikler”, “ekonomik koşullar” ve “altyapı, hijyen ve güvenlik” olarak tespit edilmiştir. Çok değişkenli regresyon analiz sonuçları tüm çekici faktörlerin turistlerin davranışsal niyetlerini anlamlı ve olumlu etkilediğini ortaya koymuştur. Diğer taraftan itici faktörlerden sadece kaçış boyutunun davranışsal niyet üzerindeki etkisi vardır.