Effects of soil-bedrock properties on tree growth in Red Pine (Pinus brutia Ten.) natural regeneration sites under the influence of Mediterranean climate in Isparta Regional Directorate of Forestry


Creative Commons License

Karatepe Y., Koyun E.

Turkish Journal of Forestry, vol.18, no.1, pp.30-36, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 18 Issue: 1
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Turkish Journal of Forestry
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.30-36
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü’nün Akdeniz iklimi etkisi altındaki Kızılçam (Pinus brutia Ten.) doğal gençleştirme sahalarında anakaya-toprak özelliklerinin ağaç gelişimine etkisi

Yasin Karatepe, Erdi Koyun

Özet: Bu çalışma Isparta Orman Bölge Müdürlüğü’nün Akdeniz iklimi etkisi altındaki kızılçam (Pinus brutia Ten.) doğal gençleştirme sahalarında anakaya- toprak özelliklerinin ağaç gelişimine etkisini belirlemek için gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla 7 farklı doğal gençleştirme sahasında çalışma yapılmıştır. Çalışma 3 tekrarlı olarak gerçekleştirilmiştir. Bu sahalarda toprak profili incelenmiş olup 21 farklı örnek alanda 0 – 30 cm derinlik kademelerinden toprak örnekleri alınmıştır. Ayrıca her bir sahada koordinat, yükselti, bakı ve eğim ölçmeleri yapılmıştır. Her bir sahada 10x3=30 ağacın göğüs yüksekliği çapı ve boy uzunlukları ölçülmüş, ağaç yaşı belirlenmiştir. Laboratuvarda hava kurusu haline getirilen 21 toprak örneğinde; tane çapı, toprak reaksiyonu (pH), organik karbon, toplam azot ve kireç analizleri yapılmıştır. İstatistiksel değerlendirmelerde göğüs yüksekliği çap ve boy değerleri 10 yaşa enterpole edilerek kullanılmıştır. Bulunan sonuçlar toprak özelliklerinin kızılçam gelişimine negatif ya da pozitif yönde bir etkisinin olmadığını göstermiştir. Anakaya farklılığının ise ağaç gelişimi üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu, bu etkinin ise tortul tabakalarının pozisyonuna göre değişen fizyolojik derinliğe ve konglomera gibi kayalarda ise tabaka pozisyonunun yanı sıra çakıl yoğunluğundan artan iskelet içeriğine bağlı olduğu belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Kızılçam (Pinus brutia Ten.), Ağaç gelişimi, Toprak özellikleri, Anakaya yapısı