GAZZÂLÎ’NİN ŞÜPHE METODU


Creative Commons License

Ceran Köksal F.

Other, pp.225-237, 2015

  • Publication Type: Other Publication / Other
  • Publication Date: 2015
  • Page Numbers: pp.225-237
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

Gazzâlî, otobiyografisi olarak kabul edilen el-Munkız mine’d-Dalâl adlı eserinde şüphe konusunu ele almaktadır. Gazzâlî burada entelektüel gelişimini ve hakikati arama metodunu açıklamakta, içinde bulunduğu dönemde İslam toplumunda mevcut olan çeşitli doktrinleri incelemektedir. Bu doktrinler kelam, felsefe, bâtınîlik ve tasavvuftan ibarettir. Yine söz konusu eser, Gazzâlî’nin bu alandaki deneyimlerini ve epistemolojik eleştirilerini kısa bir şekilde izah etmektedir.