Antalya ili okaliptüs ağaçlarında yaprak zararlısı böcekler ve doğal düşmanları ile bazı biyolojik gözlemler


Creative Commons License

AVCI M.

TURKİSH JOURNAL OF FORESTRY, vol.20, no.2, pp.80-92, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 20 Issue: 2
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: TURKİSH JOURNAL OF FORESTRY
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.80-92

Abstract

This study was carried out to determine the leaf pest insects and their distribution, biology and natural enemies of eucalyptus trees in Antalya in 2017 to 2018. For this purpose, eucalyptus plantation areas and eucalyptus trees in landscaping areas were studied. During the field studies, insect pests, their damages and information about study areas were recorded and samples were collected and cultured in laboratory. Biological observations of species were made and the emerging of pest species and natural enemies were observed. As a result, five leaf pest species and six parasitoid species were found on eucalyptus trees in Antalya. Pest species are Leptocybe invasa (Fisher & La Salle, 2004), Ophelimus maskelli (Ashmead, 1900) (Hymenoptera: Eulophidae), Glycaspis brimblecombei (Moore, 1964), Platyobria biemani (Taylor, 1987) (Hemiptera: Psyllidae) and Aphis gossypii Glover, 1877 (Hemiptera: Aphididae). Platyobria biemani and Glycaspis brimblecombei are new records for eucalyptus pests in Turkey and in Antalya region, respectively. The parasitoid species of Leptocybe invasa were Selitrichodes kryceri Kim & La Salle, 2008 (Hymenoptera: Eulophidae: Tetrastichinae), Quadrastichus mendeli Kim & La Salle, 2008 (Hymenoptera: Eulophidae: Tetrastichinae) and Megastigmus sp. (Hymenoptera: Torymidae). Closterocerus chamaeleon (Girault, 1922) (Hymenoptera: Eulophidae) as larvae and pupae parasitoid and Stethynium ophelimi Huber, 2006 (Hymenoptera: Mymaridae) as larval parasitoid of Ophelimus maskelli were obtained. Psyllaephagus bliteus Riek, 1962 (Hymenoptera: Encyrtidae) was found as parasitoid of Glycaspis brimblecombei. Selitrichodes kryceri, Quadrastichus mendeli ve Stethynium ophelimi were new records for Turkish fauna.

Bu çalışma, 2017-2018 yıllarında, Antalya il genelinde bulunan okaliptüslerde yaprak zararlısı türler ile bu türlerin yayılışları, biyolojileri ve doğal düşmanlarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, okaliptüs ile tesis edilen plantasyon sahaları ve peyzaj amaçlı olarak türün kullanıldığı alanlarda çalışma yürütülmüştür. Arazi çalışmaları boyunca ağaçların yapraklarında görülen zararlı böcek türleri, zarar durumu, alana ait bilgiler kaydedilmiş ve örnekler toplanarak laboratuvarda kültüre alınmıştır. Türlere ait biyolojik gözlemler yapılarak, zararlı türlerin ve doğal düşmanların çıkışları takip edilmiştir. Çalışmada beş yaprak zararlısı ve altı parazitoit tür saptanmıştır. Zararlı türler; Leptocybe invasa (Fisher & La Salle, 2004), Ophelimus maskelli (Ashmead, 1900) (Hymenoptera: Eulophidae), Glycaspis brimblecombei (Moore, 1964), Platyobria biemani (Taylor, 1987) (Hemiptera: Psyllidae) ve Aphis gossypii Glover, 1877 (Hemiptera: Aphididae)’dir. Platyobria biemani Türkiye okaliptüs zararlıları için, Glycaspis brimblecombei ise Antalya için yeni kayıttır. Leptocybe invasa gallerindeki parazitoit türler Selitrichodes kryceri Kim & La Salle, 2008 (Hymenoptera: Eulophidae: Tetrastichinae), Quadrastichus mendeli Kim & La Salle, 2008 (Hymenoptera: Eulophidae: Tetrastichinae) ve Megastigmus sp. (Hymenoptera: Torymidae)’dir. Ophelimus maskelli’nin larva ve pupa parazitoiti Closterocerus chamaeleon (Girault, 1922) (Hymenoptera: Eulophidae) ve larva parazitoiti Stethynium ophelimi Huber, 2006 (Hymenoptera: Mymaridae) elde edilmiştir. Glycaspis brimblecombei’nin parazitoiti olarak Psyllaephagus bliteus Riek, 1962 (Hymenoptera: Encyrtidae) tespit edilmiştir. Selitrichodes kryceri, Quadrastichus mendeli ve Stethynium ophelimi Türkiye faunası için yeni kayıttır.