Toxic Effects of Thiacloprid and Spiromesifen on the Predatory Mite Amblyseius Swirskii Athias-Henriot (Acari: Phytoseiidae)


Creative Commons License

Kıvrak G., Ay R.

Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.14, no.1, pp.74-82, 2019 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.74-82

Abstract

In this study, the acute effects of thiacloprid and spiromesifen, and effects of its on some biological stages of the predatory mite Amblyseius swirskii Athias-Henriot (Acari: Phytoseiidae) were investigated. For this aim, field application dose (T) of thiacloprid, field application dose (T) and half of field application dose (T/2) of spiromesifen were used in acute effect studies. When acute effects were investigated on A. swirskii larvae, two methods were used, direct application and dry residue. The direct application method was used when examining the effects on the biological stages and eggs, and the individuals who were treated (0-24 hours old) were checked daily to determine development periods, fecundity and longevity of predatory mite. In the acute effect studies, the mean effect was 38.47 % and 57.82 % for thiacloprid (T) dose in direct application and dry residue, respectively, and 86.42 % and 94.44 % for spiromesifen T dose, 10.23 % and 70.48 % for spiromesifen (T/2) dose. All of the A. swirskii eggs applied with thiacloprid (T), spiromesifen (T and (T/2) and pure water (control) were hatched after 72 hours. The mean life span of A. swirskii females that applied thiacloprid (T) was 26.22 days while that of male was 30.00 days. The mean adult lifespan was 25.90 days in female that applied spiromesifen (T/2) doses and 28.50 days in male. In A. swirskii individuals treated with pure water (control group), female life was estimated to be 26.59 days while male individuals life was determined as 30.00 days.

Bu çalışmada thiacloprid ve spiromesifen'in avcı akar Amblyseius swirskii Athias-Henriot (Acari: Phytoseiidae)'ye akut etkisi yanında bazı biyolojik dönemleri üzerine etkileri de incelenmiştir. Bu amaçla akut etki çalışmalarında thiacloprid'in ve spiromesifen'in tarla dozu (T) ve ayrıca spiromesifen’in yarı tarla dozu (T/2) kullanılmıştır. Akut etki incelenirken, ilaçlar A. swirskii larvalarına direkt uygulama ve kuru rezidü olmak üzere iki yöntem ile uygulanmıştır. Biyolojik özelliklere ve yumurtalara etkiler incelenirken doğrudan uygulama yöntemi kullanılmıştır ve uygulama yapılan bireyler (0-24 saat yaşlı) günlük kontrol edilerek gelişme süreleri, ergin olabilen dişilerin yumurta verimleri ve ömür uzunluğu belirlenmiştir. Akut etki çalışmalarında, thiacloprid'in T dozunun direkt uygulama ve kuru rezidü için sırasıyla ortalama etkisi %38.47 ve 57.82; spiromesifen'in T dozu için %86.42 ve 94.44 ve spiromesifen’in (T/2) dozu için %10.23 ve 70.48 olmuştur. Thiacloprid (T) ve spiromesifen (T ve T/2) ile saf su (kontrol) uygulanan A. swirskii yumurtalarının tamamı 72 saat sonra açılmıştır. Thiacloprid’in (T) dozu uygulanan A. swirskii dişi bireylerinde ortalama yaşam süresi 26.22 günken, erkek bireylerde 30.00 gün olmuştur. Spiromesifen’in (T/2) dozu uygulanan dişi bireylerde ortalama ergin ömrü 25.90 günken, erkek bireylerde 28.50 gün olarak belirlenmiştir. Saf su uygulanan (kontrol grubu) A. swirskii bireylerinde ise dişi ömrü 26.59 günken, erkek bireylerin ömrü 30.00 gün olmuştur.