Optimization of Concrete Gravity Dams by Symbiotic Search Algorithm


Saplıoğlu K. , Çoban E., Şenel F. A. , Uzundurukan S.

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.9, no.4, pp.1734-1744, 2020 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 4
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.17798/bitlisfen.673877
  • Title of Journal : Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.1734-1744

Abstract

Increasing population and industrialization increases the need for water. This increase also increases the size of the projects. Costs can be quite high in the projects made with classical methods. In this study, it is aimed to find optimum dimensions of concrete dams which are one of the most important water resource projects by using Symbiotic Search Algorithm (SOS)., changes in dam heights and earthquake accelerations and cost increases and the rates of these increases were calculated. The results are presented with graphs and tables. In addition, it has been also developed in a program that can make modeling for each input parameter.

Artan nüfus ve sanayileşme suya olan ihtiyacı hızlıca arttırmaktadır. Bu artış miktarı projelerin boyutlarını da arttırmaktadır. Klasik yöntemlerle yapılan projelendirmelerde maliyetler oldukça yüksek çıkabilmektedir. Bu çalışmada su kaynakları projelerinin en önemlilerinden olan beton ağırlıklı barajların Simbiyotik Arama Algoritması (SOS) kullanılarak optimum boyutlarının bulunması amaçlanmıştır. Çalışmada baraj yükseklikleri ve deprem ivmeleri değişimi ile maliyet artışları da ve bu artışların oranları hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar grafikler ve tablolar ile yorumlanarak yorumlanmıştır. Ayrıca çalışmada her girdi parametresi için modelleme yapabilecek bir program da geliştirilmiştir.