GENÇ ERİŞKİNLERDE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİNİN ALT EKSTREMİTE ANTİGRAVİTE KASLARI VE BEL AĞRISI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ


SAYGILI F., DENGİZ A., BURAK M., DURAY M.

1st International Health Sciences and Life Congress, 2 - 05 Mayıs 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri